Huisregels

Om als Mannenhart organisatie de energie van de Free Man te kunnen dragen en de deelnemers en medewerkers de nodige basisveiligheid te bieden, hanteren we tijdens de Free Man de volgende huisregels:

1. Tijdens de Free Man gaan we op een respectvolle en verantwoorde manier met elkaar om. Dit betekent o.a.

  • dat medewerkers en deelnemers respectvol omgaan met de medemensen, dieren, planten, stenen, bouwwerken, meubilair en kunst op het terrein van Kasteel De Berckt,
  • dat medewerkers en deelnemers door de organisatie biologisch eten en drinken wordt aangeboden,
  • dat medewerkers en deelnemers hun eigen bord, mok, bestek en theedoek meenemen en na de maaltijden hun eigen afwas doen,
  • dat medewerkers en deelnemers hun eigen rommel opruimen en eventueel afval (ook peuken!) zoveel mogelijk scheiden in de daarvoor bestemde afvalbakken,
  • dat medewerkers en deelnemers met elkaar samen het sanitair schoonhouden en
  • dat we gebruik maken van ecologische afwas- en schoonmaakmiddelen.

2. Iedere deelnemer is vrij om wel of niet aan de op de Free Mann aangeboden activiteiten deel te nemen.

3. Iedere deelnemer is zelf verantwoordelijk voor zijn fysieke, emotionele, mentale en spirituele gezondheid. Deelname is dus op eigen risico.

4. Jonge mannen tot 18 jaar nemen deel onder verantwoordelijkheid van hun vader of een mentor, die op de Free Man aanwezig dient te zijn.

5. Mocht je (per ongeluk) schade toebrengen aan een ander of andermans eigendom, dan neem je hier verantwoordelijkheid voor en doet indien nodig een beroep op je eigen WA-verzekering.

6. De organisatie van de Free Manining sluit alle vormen van aansprakelijkheid uit, van elke vorm van schade (materieel, fysiek, emotioneel of psychisch) opgedaan voor, tijdens, na of ten gevolge van deelname aan de Free Man.

7. Tijdens de Free Man wordt er geen alcohol geschonken en gedronken

8. Tijdens de Free Man is het niet toegestaan om geestverruimende middelen – ofwel soft- en harddrugs – te gebruiken of verhandelen.

9. De organisatie van de Free Man is bevoegd deelnemers die zich niet aan regel 1, 7 en/of 8 houden van het terrein te (laten) verwijderen en de verdere toegang tot het terrein en de Mannenhart Community te ontzeggen.

10. Door je aan te melden voor de Free Man verklaar je als deelnemer met de bovenstaande spelregels in te stemmen en je verantwoordelijkheid te nemen.