Kernteam

Johan Meijen

Algemene coördinatie en coördinatie workshopprogramma

Sinds 2007 heb ik een eigen praktijk voor lichaamswerk en bewustzijn. Vanuit deze expertise was ik gevraagd om bij de eerste 2 edities van het Hieros Gamos de rol van geestelijk raadsman te vervullen. Daar ervaarde ik de rust en broederschap op het mannenveld. En dat vanuit deze veiligheid verdieping en verheldering mogelijk is die weer wegvalt als het veld zich weer vult met mannen en vrouwen. 

Hierop heb ik me verbonden als deelnemer, sessiegever en uiteindelijk als kernteam lid van het Wildeman Festival.  En ervaarde ik mijn diepere verlangen om vanuit gelijkwaardigheid gezamenlijk te werken in het veld van bewustzijn. En ontstond er mijn eigen mannencirkel waarin delen, inspireren, zingeving en werken samenvallen.

Uiteindelijk is het Wildeman Festival geëvolueerd in de Mannenhart community die  ervaringsgerichte activiteiten voor jongens en mannen organiseert op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en heling welke ik met hart en ziel faciliteer.

Ik gun elke man de veilige ervaring om op Free Man zichzelf en geaccepteerd te zijn in een gemeenschap van andere mannen.

www.rebalancer.eu

Berry Visser

Coördinatie PR en Social Media en de sessiegevers

Al vanaf jongs af aan voel ik dat ik mijzelf in liefde had te ontmoeten, ik vergat echter dat ik het pad ook naar binnen te bewandelen had. Poe, dat was even een uitdaging, want dan had ik blijkbaar mijn eigen diepte aan te kijken. Slim als ik was speelde ik namelijk het ‘aarde spel’ altijd handig. Door net wat spiritueler te zijn dan mijn omgeving, net wat diepen te voelen als anderen en net wat vrijer te zijn dan de meeste mensen uit mijn omgeving leek het alsof ik heel wat te brengen en bieden had… totdat… ik de vraag kreeg of ik ook van mijn binnenkant hield. Hierin werd ik betrapt, want daar zat mijn diepste donker, mijn pijn, mijn emoties en mijn trauma’s. Nee dus, want hoe kon ik van die delen in mij houden. En zo kwam ik er, naar mijn scheiding zeven jaar geleden, achter dat ik de weg naar binnen mocht gaan…

Onder anderen had ik te erkennen dat ik manipulatieve en onzuivere kanten van mijzelf aan te kijken had, dus een pittige reis in en door mij werd aangegaan. Hiervoor heb ik in vanaf mijn 17e de nodige therapuiten ontmoet, en de laatste jaren heb ik veel energetisch werk zoals ademtherapie, lichaamswerk, sjamanistische sessies, etc, mogen doorgaan. Hiernaast deel ik inmiddels al diverse jaren mijn persoonlijke verhaal via Facebook als deel v an mijn proces…

Ondertussen verbond ik mij ook steeds meer met de mannen, waar ik een haat liefde verhouding mee had. Vanuit vroege ervaringen was er namelijk geen voorbeeldfunctie geweest maar was er ook geen veiligheid gecreëerd…

De laatste jaren ben ik mij actiever in gaan zetten mij met mannen te verbinden, en met vallen en opstaan is dit mede door (eigen en andere) cirkels en mannenwerk in een nieuw veld terecht gekomen. Zeker mijn trauma verwerking heeft een belangrijke rol gespeeld in het openen naar de man als veilige plek en rusthaven om mee te mogen zijn…

Nu voel ik diepe dankbaarheid dat ik vanuit mijn design bedrijf als ontwerper van bedrijfsuitingen, websites, logos, huisstijlen, en mijn diep energetische- en helingswerk tot dit team mag behoren. Verder mag ik nu ook voor andere mannen een veld van heling neer zetten. Dit laatste doe ik nu onder anderen binnen ‘spiegel-sessies’, energetisch werk en begeleiding van cirkels…

Tot Free-Man, ik heb er zin in…
En euhhh, ik hou van jullie mannen x

www.designbear.nl

Sander Verwer

Logistiek en coördinator Vrijwilligers

Na een lange weg met een overheersend gevoel van onbehagen met mezelf en wat ik deed in de wereld en het einde van weer een relatie die niet werkte, heb ik mezelf aangemeld voor een mannenweekend. Daar heb ik voor het eerst ervaren hoe het is om met wildvreemde mannen bij elkaar te zijn zonder concurrentie, angst of prestatiedrang. Ik kwam voor het eerst sinds lange tijd thuis bij mezelf en ervoer de helende kracht van mannen die bij mannen helen. Ik gun iedere man zijn eigen ervaring in dit stuk! Het heeft mijn leven in ieder geval enorm verrijkt!

Sinds dat weekend heb ik een lange reis gemaakt in mijn eigen mannelijkheid en het gevoel thuis te zijn en thuis te komen ervaar ik sindsdien als basis. Ik verbind me het meest met dit stuk door het geven en organiseren van ceremonies en gebruikmakend van rituelen. Deze bieden naar mijn ervaring een mooie ingang naar een diepere laag die ik (en velen met mij) moeilijker bereiken als we in het dagelijks leven bezig zijn. Vanuit deze voorliefde heb ik me ook aangemeld bij het Free Man als coördinator van de vrijwilligers!  

Maarten Moens

Coördinator hoeders en mede coördinatie workshopprogramma

Je kijkt naar jezelf door vrouwenogen’, zei een vriendin ergens in de jaren ’90 tegen me. ‘Ja, hoe anders?’, dacht ik toen van binnen. Opgegroeid in een ‘vrouwengezin’, met een vader die meestal elders aan het werk was, was ik een zeer vrouw-vriendelijk, zachte, (over)gevoelige man geworden. Een echte Softie, zeg maar.
Een paar jaar later volgde ik mijn eerste mannentraining op Centrum Venwoude. Ruim 30 mannen in een zaaltje. Iedereen stelde zich voor, ik hoor de diepe mannenstemmen en zag de ‘beurt’ naderen.
‘Ik ben Maarten’, zei ik met mijn laagste stem. ‘Welkom, Maarten!’, klonk het terug en de ronde ging verder.
Diep van binnen voelde ik toen: ‘dit is thuiskomen, thuiskomen bij mannen, bij mijn eigen mannelijkheid, in mijn lijf, in mijn hart en in mijn vuur.”
Inmiddels ben ik een zeer ervaren mannenwerker, (biografisch) coach, trainer, en Stembevrijder. Ik ken de polariteit tussen de Softie en de Macho in mezelf (of anders gezegd: tussen mijn kwetsbaarheid en mijn kracht) en begeleid daar ook andere mannen in.
Als inmiddels trotse Grootvader ben ik hoeder van de hoeders
‘Zijn met wat er is’, is mijn motto. Met de lichte en de zware kanten van het leven. En als je het echt niet meer weet, kun je altijd nog zingen (geluid maken), want alles kan verklankt worden.
Welkom!

Maarten Moens (1962),

www.maartenmoens.nl