Stembevrijdend zingen – Maarten Moens

Mannen zingen op de tribunes rond het voetbalveld, onder de douche, en soms in de auto…maar verder?

Toch leeft ook in mannen het verlangen om voluit te klinken, om hun unieke stem te laten horen. Zonder oordelen of normen over mooi of lelijk. Zonder notenschrift, ingewikkelde partijen, toonhoogtes of maat houden. De naakte waarheid van je stem in kracht en kwetsbaarheid.

En soms is dat brullen of  lachen en soms is dat fluisteren of zuchten. Als je zingt, laat je horen wat er in je leeft. Soms rauw, soms lieflijk. Alles mag er zijn. Dat samen met andere mannen doen werkt verbindend, openend en verbroederend.

In deze workshop maken we een gezongen reis langs 7 lichaamsgebieden en verbinden die met 7 mannelijke oerbeelden.

(Mee)zingen met pianobegeleiding, iedere man kan dat!

Wie is Maarten Moens?

Maarten Moens (1962) werkt als Mannenwerker, Stembevrijder, coach, trainer en levensbegeleider.

“Mensen komen bij mij met een verlangen naar beweging, naar heelheid, naar waarheid. Ze zijn vast gelopen in hun lijf, in hun leven, in hun liefde. Weer ‘in beweging komen’ opent dan nieuwe perspectieven. Het insluiten van schaduwthema’s zoals woede en rouw maakt je weer heel.

Al meer dan 25 jaar werk ik specifiek met mannen en hun vragen. Lichaamsgericht werken, stemwerk en systemisch werk zijn daarbij mijn ingangen.”

Foto Maarten: Bartjan de Bruin

06 – 25 52 57 02
info@maartenmoens.nl
www.maartenmoens.nl