Spelregels

Om als organisatie de energie van het Free Man te kunnen containen en alle deelnemers de nodige basisveiligheid te bieden, hanteren we tijdens het Free Man de volgende spelregels.

1. Tijdens het Free Man gaan we op een respectvolle en verantwoorde manier met elkaar om. Dit betekent o.a.

  • dat medewerkers en deelnemers respectvol omgaan met de medemensen, dieren, planten, stenen en bouwwerken op het terrein van Kasteel De Berckt,
  • dat medewerkers en deelnemers door de organisatie biologisch eten en drinken wordt aangeboden,
  • dat medewerkers en deelnemers hun eigen bord, mok, bestek en theedoek meenemen en na de maaltijden hun eigen afwas doen,
  • dat medewerkers en deelnemers hun eigen rommel opruimen en eventueel afval (ook peuken!) zoveel mogelijk scheiden in de daarvoor bestemde afvalbakken,
  • dat medewerkers en deelnemers met elkaar samen het sanitair schoonhouden en
  • dat we gebruik maken van ecologische afwas- en schoonmaakmiddelen.

2. Iedere deelnemer is vrij om wel of niet aan de op het Free Man aangeboden activiteiten deel te nemen.

3. Iedere deelnemer is zelf verantwoordelijk voor zijn fysieke, emotionele, mentale en spirituele gezondheid. Deelname is dus op eigen risico.

4. Jonge mannen tot 18 jaar nemen deel onder verantwoordelijkheid van hun vader of een mentor, die op het Free Man aanwezig dient te zijn.

5. Mocht je (per ongeluk) schade toebrengen aan een ander of andermans eigendom, dan neem je hier verantwoordelijkheid voor en doet indien nodig een beroep op je eigen WA-verzekering.

6. De organisatie van het Free Man sluit alle vormen van aansprakelijkheid uit, van elke vorm van schade (materieel, fysiek, emotioneel of psychisch) opgedaan voor, tijdens, na of ten gevolge van deelname aan het Free Man.

7. Tijdens het Free Man wordt er – buiten de bierproeverij die binnen het kader van het programma op zaterdagavond plaats vindt – geen alcohol geschonken en gedronken

8. Tijdens het Free Man is het niet toegestaan om geestverruimende middelen – ofwel soft- en harddrugs – te gebruiken of verhandelen.

9. De organisatie van het Free Man is bevoegd deelnemers die zich niet aan regel 1, 7 en/of 8 houden van het terrein te (laten) verwijderen en de verdere toegang tot het terrein te ontzeggen.

10. Door je aan te melden voor het Free man verklaar je als deelnemer met de bovenstaande spelregels in te stemmen en je verantwoordelijkheid te nemen.